• අපව අමතන්න
  • අපව අමතන්න

HANGZHOU YUTONG ආනයන සහ අපනයන වෙළඳ සමාගම, LTD.

ලිපිනය

හොංකන් කෘෂිකාර්මික කම්හල, ෂියාඕෂාන්, හැංෂු, චීනය 311232

ලිපිනය

හොංකන් කෘෂිකාර්මික කම්හල, ෂියාඕෂාන්, හැංෂු, චීනය 311232

විද්යුත් තැපෑල

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 86-571-82110963
සහාය: 13506713883

දුරකථන

විකුණුම්: 86-571-82110963
සහාය: 13506713883

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න